Het Persoonsgebonden Budget (PGB)

Algemeen

Het persoongebonden budget is er voor iedereen die behoefte heeft aan zorg (geindiceerd). Mensen met een lichamelijke handicap, (ouderdoms)ziekte, psychosociale problemen en een geestelijke handicap, worden in het dagelijkse leven vaak zeer sterk beperkt in hun functioneren. Dit, terwijl zij eigenlijk, met de juiste hulp, begeleiding en aanpassingen, best goed in staat zijn om redelijk zelfstandig te kunnen functioneren. Zo lang mogelijk zelfstandig blijven bevordert de eigenwaarde en is een toenemende trend in de zorg!

Het PGB

 

Het persoonsgebonden budget (PGB) is de tegenhanger van wat men in de volksmond ook wel Zorg in Natura noemt. Maakt men gebruik van de thuiszorg of is men bewoner van een verpleeghuis, dan valt dit onder Zorg in Natura welke direct vanuit de verzekering of AWBZ vergoed wordt. Nu hoeft men als zorgvrager zeker niet te kiezen voor Zorg in Natura, middels een PGB krijgt U als zorgverlener zelf een budget vanuit de AWBZ of de zorgverzekeraar. Dit bedrag is dan bedoeld om zelf zorg in te kopen en afspraken met hulpverleners te maken omtrent de gewenste zorgverlening. Weliswaar dient men jaarlijks administratieve verantwoording af te leggen, doorgaans via het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg).  

Aanvragen van een PGB gaat doorgaans via het CIZ, Bureau Jeugdzorg (jonger dan 18) en de Gemeente (WMO), afhankelijk van de zorgbehoefte en indicatie. Dit aanvragen in combinatie met de administratieve verantwoording zien veel zorgbehoevenden als drempel in de keuze voor een PGB. Toch geeft het PGB ook veel voordelen t.o.v. Zorg in Natura en kan de aanvraag en administratie worden uitbesteedt aan het kantoor waarbij U zorg en/of begeleiding inkoopt. De extra kosten van deze administratie mogen overigens ook vanuit het PGB vergoed worden. Daarnaast kan een dergelijk bureau of kantoor U ook als aanspreekpunt dienen voor vragen, belastingtechnische aspecten en klachten.

 

Voordelen

Het grootste voordeel van het inkopen van zorg op basis van een PGB, is dat U als zorgvrager, ten alle tijden de regie behoud. U bepaald wie de Zorgverlener/Begeleider wordt en U bepaald hoe en wanneer zorg geleverd wordt. Veelmeer, U bepaald volledig zelf welke vorm van zorg U wenst, waar U bij bijvoorbeeld de Thuiszorg als snel tegen een berg aan beperkingen aanloopt. Ramen lappen, boodschappen doen, samen activiteiten ondernemen, noem maar op, U wenst, de zorgverlener, levert! U bent de klant en de klant is koning! Veelmeer, U heeft de keuze of een mannelijke of vrouwelijke hulpverlener ter plekke komt voor verzorging of verpleging, hetgeen bij de Thuiszorg zeker niet mogelijk is.

MiRa

MiRa heeft inmiddels meer dan 8 jaar ervaring met PGB trajecten en levert een totaalpakket van aanvraag tot zorg en administratie. Wij verzorgen dan ook begeleiding en hulpverlener op veel gebieden, te denken aan persoonlijke zorg en huishouding, verpleging, schuldhulpverlening, kinderopvang voor kinderen met een beperking, totale begeleiding van kinderen met een studiebeperking a.g.v. lichamelijke of psychosociale problematieken en activiteitenbegeleiding voor een grote doelgroep (wajong, kinderen met een beperking, etc). Daarnaast bieden wij ook cursussen aan op een zeer breed traject binnen de begeleiding van kinderen en studenten met psychosociale beperkingen zowel op het gebied van studie als sociale aspecten.