MiRa Coaching & Educatie

MiRa Coaching & Educatie is de 4de tak van MiRa welke onlangs is gestart met haar activiteiten. Meer en meer wordt de behoefte gevoeld naar advisering door MiRa op het gebied van onderwijs, zowel in het algemeen, als in het bijzonder, speciaal onderwijs.

MiRa is van nature thuis in zowel basis, voortgezet en hoger onderwijs en voert veel onderzoek uit naar implementatie van onderwijsvernieuwingen op al deze onderwijsniveau's. MiRa kan dan ook sterk adviseren bij het ontwikkelen en implementeren van dergelijke vernieuwingen en het coachen en managen ervan.

Diensten die MiRa Coaching & Educatie aanbiedt: 

 

  • Advies bij ontwikkeling en implementatie van nieuwe onderwijsvisies, onderwijsvormen, vakdidactiek, toetsdeskundigheid, etc.
  • Ondersteuning in het managen en coachen van onderwijsvernieuwingen binnen de organisatie.
  • Ontwikkeling van technische onderwijsmodules (basis en voortgezet onderwijs) t.b.v. het promoten van Beta Onderwijs. 
  • Advies en ontwikkeling van voorlichtingsstrategie voor Beta onderwijs
  • Advies en ontwikkelingen van competentiegericht onderwijs, het managen, coachen en het beheersen ervan.
  • En nog veel meer .......