MiRa Kinderopvang

Wie zijn wij?

 

MiRa Kinderopvang is een onderdeel van MiRa dat zich specialiseert in opvang en groepsbegeleiding voor kinderen, al dan niet met een lichamelijke en/of psychosociale handicap. Wij leveren opvang in verscheidene vormen en maten, toegespitst op individuele wensen van de cliënt. Om een complete dienstverlening te kunnen bieden hebben wij niet alleen sociaal pedagische mensen in huis, maar werken wij nauw samen met (ortho-) pedagogen en ergotherapeuten.

Omdat MiRa zich met name toelegt op integrale begeleiding en zorg, kan ook opvang en groepsbegeleiding uitstekend gecombineerd worden met studiebegelelding, sociale begeleiding en intensieve thuisbegeleiding. Wij raden een dergelijke combinatie dan ook sterk aan, temeer omdat de begeleidingsmethodieken die integraal een ‘rode draad’ door de begeleiding vormen dan ook volledig tot uiting komen en dus het meest efficiënt zijn.

 


 

Voor wie?

Wij bieden opvang en groepsactiviteiten voor peuters, kleuters, schoolkinderen en studenten tot een leeftijd van 20 jaar. Wij zijn voornamelijk gespecialiseerd in opvang en begeleiding van kinderen en studenten met een lichamelijke of psychosociale handicap. Echter, ook kinderen zonder beperking zijn van harte welkom, met name ook bij groepsbegeleiding.

 

Diensten

Overwegend bieden wij onderstaande diensten aan:

  • Dagopvang voor peuters, al dan niet met een lichamelijke en/of psychosociale handicap.

Wij bieden dagopvang binnen eigen faciliteiten aan, waarbij kleinschaligheid en huiselijkheid een zeer belangrijke rol spelen. Hiertoe werken we veelal samen met meerdere gespecialiseerde oppasmoeders die zeer kleinschalig (maximaal 3 cliёntjes) te werk gaan.

  • Jongens en Meiden Avonden met verscheidene thema's.

Dit in eerste aanleg voor kinderen met een beperking, maar ook broertjes, zusjes, vriendjes en vriendinnetjes zijn tegen een geringe meerprijs van harte welkom. De doelstelling is dat de betreffende deelnemers onderling zelf de activiteiten organiseren, middels aangereikte begeleiding(methoden). Dit als integraal begeleidingsonderdeel naast studiecoaching, sociale en intensieve thuisbegeleiding. 

  • Groepsactiviteiten in het weekeinde, met name voor studenten met een psychosociale handicap.

Binnen deze groepsactiviteiten wordt er opnieuw met verscheidene begeleidingsmethodieken gewerkt voor het aanleren van sociale vaardigheden en structuur. Deze methodieken sluiten naadloos aan bij de integrale begeleiding die MiRa Zorg en MiRa StudieBegeleiding bieden in de dagelijkse gang van zaken.

  • Vakantieweken of vakantieweekeinden voor kinderen en studenten met lichamelijke en/of psychosociale beperkingen.

Afhankelijk van seizoen en weer, organiseren wij vakantieweekeinden en/of weken in de vorm van kamperen of een bezoek aan een bungalow park. Gedurende deze weekeinden/weken worden er verscheidene activiteiten georganiseerd, afgestemd op leeftijd en voorkeur van de deelnemers. Om ook hier optimale begeleiding te garanderen werken wij samen met een veelzijdige groep hulpverleners. De toegepaste begeleiding is ook hier integraal en wordt vaak gecombineerd met begeleiding vanuit andere hoeken.

 

Kosten

Kosten voor opvang en/of groepsactiviteiten hangen af van aantal deelnemers, activiteit en seizoen. Derhalve kunnen wij niet als zodaning een algemeen geldende prijsindicatie opgeven. Voor meer informatie met betrekking tot kosten verzoeken wij U vrijblijvend contact met ons op te nemen. Groepsactiviteiten en groepsbegeleiding mogen vergoed worden vanuit een Persoonsgebonden Budget, althans voor zover er een indicatie voor begeleiding aanwezig is. 

 

Voor de meeste groepsactiviteiten is het mogelijk broertjes, zusjes, vriendjes en vriendinnetjes mee te nemen tegen een geringe meerprijs.

Inschrijven kan per mail, of door het invullen van het reactieformulier op deze site.